Mobilitat acadèmica

 Descarregar pdf
Per mitjà dels programes de mobilitat acadèmica l’estudiantat de la Universitat de Lleida pot cursar una part dels seus estudis en una altra universitat sense deixar de ser estudiant de la UdL i amb la garantia que les qualificacions obtingudes en mobilitat seran incorporades al seu expedient acadèmic.

El programa Erasmus Estudis, tant amb universitats dels països Erasmus com amb universitats de països associats al programa, el programa Mobilitat UdL, amb universitats majoritàriament de fora d'Europa i el programa SICUE entre universitats de l'estat espanyol són els tres grans programes de mobilitat acadèmica.

A més, el programa Erasmus Pràctiques concedeix beques per a fer pràctiques en empreses i institucions europees també amb la possibilitat de reconeixement de crèdits. A banda d’aquests programes existeixen altres possibilitats de mobilitat sense reconeixement de crèdits que també es recullen tot seguit. 
 

Programes de mobilitat acadèmica

La convocatòria dels programes Erasmus Estudis (KA103 i KA107) i Mobilitat UdL és conjunta i s’obre el mes de novembre. La convocatòria del programa SICUE depèn de la CRUE i s’obre al febrer. Els apartats següents recullen la informació tant per als estudiants interessats en una experiència de mobilitat com per aquells que ja són estudiants en mobilitat.

 

 

Erasmus Estudis KA103

Erasmus Estudis KA107

Mobilitat UdL

SICUE

Mobilitat amb universitats dels països Erasmus (Unió Europea, Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia).

Convocatòria 2022/23
Del 15 de novembre al 10 de desembre 2021.

Mobilitat amb universitats de països associats al programa Erasmus (Rússia, Bòsnia i Hercegovina, Ucraïna, Xile, Israel i Hong Kong).

Convocatòria 2022/23
Del 15 de novembre al 10 de desembre 2021.

Mobilitat amb universitats de països no Erasmus amb qui la UdL té signats acords d'intercanvi.

Convocatòria 2022/23
Del 15 de novembre al 10 de desembre 2021.

Demanar cita presencial per informació sobre aquest programa: aquí

Programa de la CRUE per a la mobilitat entre universitats de l'Estat espanyol.

Convocatòria 2021-22
Del 12 de febrer al 4 de març 2021.

Demanar cita presencial per informació sobre aquest programa: aquí

 

Pràctiques Erasmus

La unitat de Relacions Internacionals de la UdL gestiona els ajuts Erasmus pràctiques per als estudiants que tenen una plaça de pràctiques prèviament autoritzada pel seu centre. A més, l'estudiantat de la UdL també te accés a les beques Erasmus dels diferents consorcis Erasmus en què participa la UdL. Per a altres tipus de pràctiques internacionals cal adreçar-se al responsable de pràctiques de cada centre. Per a més informació sobre pràctiques podeu consultar la pàgina sobre pràctiques acadèmiques externes a la UdL

 

Erasmus Pràctiques KA103 Universitat de Lleida

Erasmus Pràctiques KA103 Consorci Iberus

Erasmus Pràctiques KA103 per a doctorands - Consorci Iberus

Erasmus Pràctiques KA103 Consorci Universitats de l'Eix

Beques Erasmus per a pràctiques curriculars en països Erasmus (Unió Europea, Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia).

 

Beques Erasmus per a pràctiques sense reconeixement de crèdits. Coordinat i gestionat pel Campus Iberus mitjançant el Consorci "Spanish Universities for EU projects".

Convocatòria OBERTA del 15 de novembre de 2021 al 17 de gener de 2022

Beques Erasmus per a estudiants de doctorat que vulguin realitzar unes pràctiques en països Erasmus.

Convocatòria OBERTA fins al 6 de desembre de 2021

Beques Erasmus del Consorci Universitats de l'Eix.

Convocatòria TANCADA

       

 

 

 Erasmus Pràctiques KA107 per a doctorands - Cambra de Comerç Brasil-Catalunya

Altres programes

 
   

Beca Erasmus i ajudes de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya per a estades al Brasil.

Convocatòria TANCADA

1 al 21 de juny de 2021

Programa STELLA Junior del Compostela Group of Universities. 

 

   

 

Altres possibilitats de mobilitat

Altres programes de mobilitat acadèmica i pràctiques internacionals no gestionats per la unitat de Relacions internacionals. Per a més informació cal adreçar-se a la unitat, organisme o associació que gestiona cada programa.

Pràctiques internacionals

Pràcticum a l'estranger per a la titulació de MESTRE

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Programes de pràctiques d'associacions d'estudiants:

Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS): programa d'intercanvis clínics (Medicina)

IAESTE: programa de pràctiques a l'estranger (Enginyeria)

Per a més informació cal adreçar-se al responsable de pràctiques de cada facultat o escola. També es pot trobar més informació sobre pràctiques externes a la web del Negociat de Pràctiques de la UdL.

Normatives de mobilitat

Informacions externes: cursos d'estiu i programes de màster a l'estranger

Convocatòries de mobilitat per a estudis 2022-2023

CALENDARI DE SESSIONS INFORMATIVES: 
Donat que la situació sanitària actual no permet fer les presentacions presencials dels Programes de Mobilitat Acadèmica que acostumem a fer, aquest any hem preparat uns vídeos explicatius on podeu conèixer tots els programes de mobilitat que teniu al vostre abast.
A més oferirem també dues trobades virtuals per resoldre els dubtes que pugueu tenir per la convocatòria per participar en els programes Erasmus Estudis i Mobilitat UdL per al curs 2022/23. És molt recomanable que abans d'assistir a aquestes trobades hàgeu visualitzat els vídeos, ja que alguns dubtes ja queden resolts.
 
 
VÍDEOS DE PRESENTACIÓ DELS PROGRAMES
 
TROBADES PER RESOLDRE DUBTES
 

Trobada virtual per resolució de dubtes: divendres 26 de novembre de 2021, de 09:30 a 11:00

Trobada virtual per resolució de dubtes: dimarts 30 de novembre de 2021, de 15:30 a 17:00

 

Relacions Internacionals UdL

Estudiants Outgoing UdL

   Darrera modificació: