Spanish Universities for EU Projects

Pràctiques Erasmus voluntàries sense reconeixement de crèdits

 Descarregar pdf

El consorci Erasmus+ Spanish Universities for EU Projects, integrat per Campus Iberus i 13 universitats públiques de l'estat espanyol, ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques Erasmus sense reconeixement de crèdits (pràctiques extracurriculars o de recent titulat) als estudiants de grau, màster i doctorat de les universitats del consorci.

L'objectiu d'aquestes pràctiques Erasmus és el desenvolupament professional en l'àmbit de projectes europeus. Les tasques a desenvolupar pels estudiants en pràctiques estaran relacionades amb la redacció i presentació de propostes de projectes europeus, la gestió i implementació de projectes aprovats i altres tasques relacionades amb projectes segons cada organització d'acollida.

Aquest programa es gestiona directament des de Campus Iberus. Els estudiants interessats han de registrar-se a la plataforma del programa i buscar un destí d'acollida.

Al lloc web del programa hi trobareu tota la informació de la convocatòria.

 

Nou període d'inscripció i recerca d'institucions

Nou període d'inscripcions: Del 7 de febrer de 2023 al 7 de març de 2023.

Els participants podran realitzar les seues pràctiques a partir de març de 2023. Més informació i sol·licitud a través de: www.campusiberus.es/euprojects/.

Els estudiants participants es poden inscriure, dins la gestió de projectes europeus, en àmbits més específics com: Informàtica, Comunicació, Economia i Negocis, Administració, Màrqueting, Relacions Internacionals, Dret de la UE, Investigació Científica, Investigació Social, Drets Humans o Traducció , entre d'altres.

La convocatòria estableix que els candidats no hagin rebut beques Erasmus + durant més de 10 mesos en el mateix cicle d'estudis, incloses les mobilitats "beca zero" i que tinguin com a mínim un nivell B1 o equivalent en anglès, haver superat el 50% dels crèdits de grau entre d'altres requisits (més informació a la convocatòria).

Campus Iberus, l'aliança estratègica de les universitats de la Vall de l'Ebre (Saragossa, Lleida, Pública de Navarra i La Rioja), coordina aquest projecte del qual, a més, en formen part les universitats d'Alacant, Cantàbria, Castella-La Manxa, Burgos, La Laguna, Santiago de Compostel·la, Illes Balears, Pompeu Fabra i Rovira i Vigili.

 

Finestres del procediment de sol·licitud extraordinari:  30 de juny de 2023 i 30 de setembre de 2023.

 

   Darrera modificació: