Marc de les titulacions (VSMA)

 Descarregar pdf

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificacó i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.

La figura de coordinació desenvolupa un paper significatiu en el seguiment dels nivells de qualitat en la seva titulació, contribuint, així, a la qualitat global de la Universitat de Lleida. Normativa  

Oferta formativa: grausmàstersprogrames de doctorat

   Darrera modificació: