Planificació Docent

 Descarregar pdf

La planificació docent és la gestió de l'oferta docent d'una titulació amb l'assignació del professorat que la imparteix i la corresponent assignació d'horaris i d'espais.

La planificació docent està formada per tres blocs:

  • Oferta docent: conjunt d'assignatures i grups que s'oferten d'una titulació.
  • Pla d'ordenació acadèmica: oferta docent d'una titulació amb l'assignació del professorat.
  • Pla docent: pla d'ordenació acadèmica amb assignació d'espais i horaris.

 

Marc per a la planificació de la docència a la UdL:

 

PG 22 - Programar el Pla Docent Anual

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: