UdLxTothom

 Descarregar pdf

Programa UdLxTothom (UdL per a tothom)

El Programa UdLxTothom forma part dels serveis que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, l’estudiantat, el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador. Està adscrit al Vicerectorat de Compromís Social, Igualtat i Cooperació  i el gestiona la unitat d’Informació i Orientació Universitària.

El seu objectiu és promoure la participació i la inclusió de les persones amb diversitat funcional, en base als principis d’igualtat d’oportunitats, d’inclusió i de responsabilitat social.

El Programa UdLxTothom rep les peticions d'atenció, detecta mancances que poden respondre a necessitats educatives específiques  i gestiona els recursos de suport. Es dissenyen i desenvolupen diferents accions, en col•laboració amb els diferents centres i serveis de la Universitat de Lleida.

Si estàs interessat/da en conèixer el Programa, has de sol·licitar una entrevista personal al telèfon 973 003 505 o al correu        udlxtothom@udl.cat.

Dins el Programa UdLxTothom, t'oferim el Servei de Suport Psicopedagògic (SPP). A través d'una entrevista personal en la qual l'estudiant amb necessitats específiques de suport educatiu ha de presentar la documentació que acredita la seua situació, es valoren quins són els recursos i les mesures de suport que li permetran assolir les competències de la titulació que estigui cursant, amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats de tots els estudiants.

El SPP es pot realitzar en modalitat presencial i modalitat virtual.

Pots demanar hora a través de la Cita Prèvia o bé enviar un correu electrònic a udlxtothom@udl.cat

 
 
 
Recorda que l'estudiantat de la UdL també disposa del Servei de Suport Psicològic

 

 

Aquest programa es duu a terme amb la col·laboració del Consell Social de la UdL 

 

Video informatiu

Pla d'Inclusió de les Persones amb Diversitat Funcional de la UdL

Prorrogat per Acord núm. 49/2020 del Consell de Govern de 18 de febrer de 2020

Memòria

Diptic UdLxTothom

Responsables d'Atenció a la Inclusió (RAIC) als centres de la UdL- Curs 2023-2024

 

Contacte i suggeriments

udlxtothom@udl.cat

La teva col·laboració pot afavorir que UdL sigui la Universitat x a Tothom que volem. Si coneixes alguna    barrera a la participació i tens un(s) suggeriment(s) per a la seva supressió, t'agrairem que ens ho facis saber.

Ens pots trobar a:

Programa UdLxTothom

Negociat de Serveis de Suport a l'Estudiantat

Informació i Orientació Universitària
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida

udlxtothom@udl.cat
Tel. +34 973 003 505


Teresa Torres
Responsable Acadèmica del Programa

Representant de la UdL a UNIDISCAT
Representant de la UdL a SAPDU (Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad)
Representant de la UdL a Campus Iberus

 

Des de la Coordinació de Compromís Social, Igualtat i Cooperació i el Programa UdLxTothom hem posat a la vostra disposició una adreça especifica per rebre i atendre les vostres sol·licituds d'informació sobre l'accessibilitat del web institucional de la Universitat de Lleida. És la següent: http://www.udl.cat/ca/accessibilitat

 

   Darrera modificació: