Ajuts de viatge per a programes de mobilitat acadèmica de centres propis i altres unitats de la UdL

 Descarregar pdf
CONVOCATÒRIA 2023  (termini tancat)
 
 
 
Què és

És un ajut econòmic per subvencionar la mobilitat de l’estudiantat en el marc de programes específics de mobilitat acadèmica dels centres propis de la UdL (programa Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut- AECS, programa de l’International Association for the Exchange of Students for Technical Experience- IAESTE), i del programa SICUE de la CRUE per a la mobilitat entre universitats de l'Estat espanyol.

Qui el pot sol·licitar

Ho pots sol·licitar si estàs matriculat en titulacions oficials (grau, màster i doctorat) en els centres propis de la UdL i si fas el viatge en el marc de l'activitat acadèmica matriculada per l'estudiant sol·licitant durant el curs que preveu la convocatòria.

 
Quan el pots sol·licitar

El termini per presentar la sol·licitud s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitza el 6 d'octubre de 2023.
 
On has de presentar la sol·licitud

Les sol·licituds s'han de presentar en el registre electrònic previst en la seu electrònica, amb aquest formulari EMSA, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la UdL, juntament amb la documentació necessària, i han d'anar adreçades al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat.
 
Instruccions per presentar el formulari.

Quina documentació has de presentar 
  • Certificació d'assistència de l'activitat per la qual s'ha sol·licitat l'ajut de viatge.
  • Justificants (originals o còpies electròniques) de les despeses de transport (bitllets de tren, bitllets d'avió, bitllets d'autobús), en els quals ha de figurar l'import. Si no hi figura l'import, a més del bitllet cal presentar la factura en la qual consti l'import. Si no són documents originals, cal lliurar la declaració responsable.
  • Full de dades bancàries on consti que l'estudiant n'és el titular.

 

BASES REGULADORES

CONVOCATÒRIA 2023

 
 
 
 
   Darrera modificació: