Descarregar pdf
 
Programa Viure i Conviure
 
 
 
1. OBJECTIU

La Fundació Catalunya La Pedrera, l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida convoquen a participar en el Programa intergeneracional de convivència entre persones grans i estudiants universitaris “Viure i conviure”, amb els objectius següents:

1.  Promoure i facilitar relacions solidàries d’ajuda mútua entre ambdues generacions.
2.  Experimentar mesures alternatives per proporcionar companyia a les persones grans.
3. Proporcionar alternatives d’allotjament a joves estudiants i afavorir la igualtat d’oportunitats.
 
El Programa s’orienta a persones més grans de 60 anys que visquin preferentment soles, i a joves estudiants universitaris de menys de 30 anys (35 en cas d’estudis de Postgrau, Màster o Doctorat) que puguin disposar d’una part del seu temps per compartir.
 

 

2. SOL•LICITANTS
 
Podran participar en aquest Programa els estudiants universitaris matriculats oficialment a qualsevol dels cursos i estudis que s’imparteixen fins als 30 anys. En el cas d’estudiants de Postgrau, Màster o Doctorat hi podran accedir fins als 35 anys.
 
Així mateix, hi podran participar les persones acollidores a partir de 60 anys, que vulguin compartir el seu habitatge i aquest tingui unes condicions d’habitabilitat adequades i amb possibilitats d’allotjar-hi un estudiant.

3. SOL•LICITUDS

Sol·licitud per a l'estudiantat

Més informació per a l'estudiantat:

Universitat de Lleida
Servei d'Informació i Atenció Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. +34 973 003 588/589
Fax +34 973 003 591
info@udl.cat
 
Sol·licitud per a les persones acollidores

Més informació per a les persones acollidores: 

La Fundació Catalunya La Pedrera

Riquer, 1
25007 Lleida
Tel. 973  243 019
lleida@espaisfcatalunyalapedrera.org

Horari:
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h

4. DOCUMENTACIÓ
 
Persones acollidores
 
 1  Fotocòpia DNI
 2  Foto carnet
  

Estudiants
 
 1  Fotocòpia DNI
 2  Foto carnet
 3  Fotocòpia de la matrícula
 
5. TERMINI DE PRESENTACIÓ
 
Les sol·licituds es podran presentar al llarg de tot l’any, i se’ls donarà prioritat segons la data de recepció, prenent en consideració, però, els criteris de selecció que a continuació s’indiquen.
 
6. SELECCIÓ
 
Persones acollidores

Es tindran en compte la situació personal, l’estat de salut, l’estat de l’habitatge, les motivacions, i els hàbits i estil de vida.

  • 1 Preselecció a partir de la documentació presentada.
  • 2 Les persones acollidores seleccionades seran entrevistades i posteriorment es realitzarà una visita al seu domicili.

Estudiants

Es tindran en compte la situació personal i acadèmica de l’estudiant. També se’n valoraran la motivació, els hàbits i estil de vida, la disponibilitat i les contraprestacions que estigui disposat a oferir.

1  Preselecció a partir de la documentació presentada.

2  Els estudiants seleccionats hauran d’entrevistar-se amb un professional del Programa.

 
Tant la persona gran com l’estudiant seran considerats participants actius en el Programa a partir del moment que s’estableixi la relació de convivència segons el document d'acords que totes dues parts firmaran amb el vist-i-plau de l’equip de professionals que tenen cura del seu desenvolupament.

7. DRETS
 
De la persona acollidora

La persona acollidora que participi activament en el Programa gaudirà de la companyia de l’estudiant i de les prestacions pactades en el document d’acord.

De l’estudiant

L’estudiant que participi activament en el Programa gaudirà d’allotjament gratuït i d’altres serveis (cuina, rentadora, etc.) en el domicili de la persona acollidora. Aquests drets hauran de constar en el document d’acord que totes dues parts firmaran.
 
8. DEURES

De la persona acollidora
 
La persona acollidora haurà de respectar i no pertorbar l’estudi, els horaris de classe i la intimitat de l’estudiant. També els seus períodes de vacances i els caps de setmana, d’acord amb el calendari universitari.
 
De l’estudiant
 
L’estudiant que participi activament en el Programa es compromet a realitzar les prestacions relacionades en el document d'acords. També es compromet, a arribar habitualment al domicili de la persona acollidora no més tard de les 22.30 hores. Tant els caps de setmana com els períodes de vacances segons el calendari oficial universitari (Nadal, Setmana Santa i Estiu) l’estudiant podrà absentar-se del domicili compartit.
L’estudiant estarà obligat a respectar la intimitat de la persona acollidora amb la qual convisqui, i a facilitar les bones i mútues relacions personals.

   Darrera modificació: