Convocatòria de beques-salari

 Descarregar pdf
 
CONVOCATÒRIA DE BEQUES-SALARI PER AL CURS 2023-2024 (termini tancat)
 
 

Aquesta convocatòria té com a objecte donar suport, mitjançant un ajut econòmic, a estudiants amb qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de secundària i que mantinguin el seu nivell d’excel·lència durant els estudis de grau.

Qui pot sol·licitar una beca-salari

Requisits acadèmics

 • Haver finalitzat estudis de secundària el curs 2022-2023 (batxillerat i cicles formatius de grau superior).
 • Matricular-se d’un grau impartit per centres propis de la UdL, amb un mínim de 60 crèdits.
 • Tenir una nota mitjana de l’expedient de batxillerat o cicles d’entre 9 i 10.

Requisits econòmics

Cal complir i acreditar un dels dos requisits:

 • Tenir concedida la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs acadèmic 2023-2024.
 • Disposar d’un tram 1 de renda familiar que permeti accedir a la beca Equitat de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca).
 
Quan es pot sol·licitar 
 
El termini per presentar la sol·licitud s’inicia l’endemà de la publicació de la convocatòria a l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitza el 31 d’octubre de 2023. Us podeu descarregar aquest model de sol·licitud i podeu seguir les següents instruccions per fer la presentació.
 
 
On s'ha de presentar la sol·licitud 
 
En el Registre electrònic previst en la seu electrònica de la Universitat de Lleida.
 
 
Quina documentació s'ha de presentar amb la sol·licitud
 
 1. Certificat oficial de qualificacions on consti la mitjana de l’expedient de batxillerat o de cicles de l’estudiant i el curs que ha finalitzat els estudis, expedit pel centre de secundària.
 2. Fotocòpia del DNI o NIE.
 3. Escrit breu i original de l’estudiant exposant les motivacions per cursar els estudis que vol fer a la UdL.
 4. Acreditació del tram 1 de renda familiar o l’equivalent de la beca general del Ministeri de Educació i Formació Professional.
 5. Justificant del lloc de residència familiar, en cas de tenir el domicili familiar fora de Catalunya.
 6. Justificant, si s’escau, de participació en alguna de les activitats de promoció del talent jove de la UdL (o d’haver-la guanyat).
 7. Declaració jurada de no exercir cap activitat remunerada.
 8. Full de dades bancàries d’un compte del qual l’estudiant sigui titular.
 9. Declaració de responsabilitat de la veracitat dels documents presentats.
 
 
 
I si tinc algun dubte?
 
Pots contactar amb:
 
Informació i Orientació Universitària
Tel. 973 003 589
suportestudiants@udl.cat
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
RESOLUCIÓ DE PRÒRROGA PER AL CURS ACADÈMIC 2023-2024 DE LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES SALARI EN VIGOR
 
 
Què és

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a estudiants que havent accedit a la Universitat de Lleida amb qualificacions excel·lents en els seus estudis previs de secundària, estiguin matriculats en un grau en un centre propi de la Universitat de Lleida el curs 2022-2023 i mantinguin el seu nivell d'excel·lència.
 
Qui pot sol·licitar la pròrroga

Aquesta resolució s’adreça a:

1.- estudiants ja becats amb una beca-salari els cursos acadèmics 2019-2020, 2018-2019 i 2017‑2018 i matriculats en estudis de Grau en els centres propis de la UdL el curs acadèmic 2023-2024.

El requisit acadèmic serà tenir la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats igual o superior a les següents:

 • 7,00 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura i Ensenyaments tècnics.
 • 7,20 punts per les branques de Ciències i Ciències experimentals, Ciències Socials i jurídiques, i Ciències de la Salut.
 • 7,60 punts per la branca d’Arts i Humanitats.
El requisit econòmic serà acreditar un tram de renda familiar inferior o igual al tram 2.
 

2.- estudiants ja becats amb una beca-salari el curs acadèmic 2022-2023 i matriculats en estudis de Grau en els centres propis de la UdL el curs acadèmic 2023-2024.

El requisit acadèmic serà tenir la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis realitzats igual o superior a les següents:

 • 7,00 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura i Ensenyaments tècnics.
 • 7,20 punts per les branques de Ciències i Ciències experimentals, Ciències Socials i jurídiques, i Ciències de la Salut.
 • 7,60 punts per la branca d’Arts i Humanitats.
El requisit econòmic, cal acreditar un d'aquests dos requisits:
 

Quan es pot sol·licitar

Els estudiants que vulguin sol·licitar la renovació de la beca salari hauran de descarregar l’imprès de sol·licitud i presentar-lo fins al 31 d'octubre de 2023. Instruccions per presentar la sol·licitud.
 

On s'ha de presentar la sol·licitud

En el Registre electrònic previst en la seu electrònica de la Universitat de Lleida.

Quina documentació has de presentar 
 
 1. Imprès de sol·licitud de renovació (formulari EMSA).
 2. Declaració de responsabilitat (inclosa en el formulari anterior).
 

BASES REGULADORES

Resolució de pròrroga per al curs acadèmic 2023-2024 de la Convocatòria de beques salari en vigor

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Llista provisional d'adjudicacions dels estudiants becats de la convocatòria del curs 2018-2019

Llista definitiva d'adjudicacions dels estudiants becats de la convocatòria del curs 2018-2019

 

Llista provisional d'adjudicacions dels estudiants becats de la convocatòria del curs 2019-2020

Llista definitiva d'adjudicacions dels estudiants becats de la convocatòria del curs 2019-2020

Llista provisional de noves adjudicacions dels estudiants becats de la convocatòria del curs 2019-2020

Llista definitiva de noves adjudicacions dels estudiants becats de la convocatòria del curs 2019-2020

 

Llista provisional d'adjudicacions dels estudiants becats de la convocatòria del curs 2022-2023

Llista definitiva d'adjudicacions dels estudiants becats de la convocatòria del curs 2022-2023

 

 

 

 

Per qualsevol dubte o incidència us podeu adreçar a la unitat d'Informació i Orientació Universitària:

Campus de Cappont
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida

suportestudiants@udl.cat
Tel. 973 003 589 / 973 003 588

 

                                                                                            
   Darrera modificació: