Descarregar pdf

Descarregat les bases dels Premis de Vídeo Digital La UdL i Jo (PDF)

Premis

El curs 2008/09 el Vicerectorat d’Estudiantat de la Universitat de Lleida organitza, amb el patrocini del Consell Social de la UdL, la primera edició de premis de vídeo digital amb el lema "La UdL i jo"ACTIVITAT: I Edició de Premis de Vídeo Digital "La UdL i jo"

CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ

Centres d’educació secundària. Poden participar en aquesta convocatòria els estudiants matriculats en un centre d'ensenyament secundari durant el curs 2008/09. El vídeo s'ha de presentar amb el vistiplau d'un tutor o tutora, professor o professora del centre de secundària.

Membres de la comunitat universitària. Pot participar en aquesta convocatòria qualsevol persona que sigui membre de la comunitat universitària de la UdL (centres propis i adscrits) en el moment d'aquesta convocatòria.

Les propostes es poden presentar individualment o en grup (d’un màxim de tres persones).

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les obres presentades han de ser originals i inèdites. El lema de la convocatòria és “La UdL i jo”.

El vídeo ha de fer una funció de projecció i promoció institucional de la UdL. L'autor o autora hi pot exposar què pensa de la UdL, quines vivències o relació ha tingut amb la UdL i qualsevol història que es pugui emmarcar en el lema proposat.

En el vídeo cal emprar en algun moment el concepte "La Universitat de Lleida va", ja que aquest és el tema que la UdL està aplicant a les seues campanyes de projecció institucional. Es pot demanar més informació sobre aquest punt al Servei d'Extensió Universitària.

La proposta s’ha d’acompanyar de la fitxa amb les dades personals de l’autor o autor, segons el model annex a aquestes bases.

Les obres han de tenir una durada compresa entre els 30 i els 90 segons.

Les obres s’han de presentar en format digital (mov, wmv, 3gp, DivX, mpeg) amb una mida mínima de 360 x 288 píxels, tot i que és aconsellable una resolució superior (per exemple, de 800 x 600 píxels). Es pot utilitzar qualsevol mitjà d'enregistrament (vídeo, telèfon mòbil, càmera fotogràfica opció vídeo, animació digital...).

LLOC I TERMINI

Les obres es poden fer arribar en suport CD o DVD al Servei d'Extensió Universitària fins a les 12 hores del 30 de gener de 2009, juntament amb el formulari emplenat i amb la signatura original de l'autor o autora. La UdL farà una selecció de les obres admeses a concurs per garantir-ne l’adequació a les bases. L'admissió es notificarà a les persones interessades per correu electrònic.

JURAT

El Jurat serà nomenat pel president de la Comissió d’Extensió Universitària i estarà format per membres de la UdL i professionals de l’àmbit artístic, de la imatge o de la comunicació. El Jurat pot convidar els assessors que consideri necessaris.

El Jurat valorarà l’originalitat en el tractament dels continguts i la qualitat artística, i podrà atorgar un màxim de cinc premis en cada categoria. En cas que el Jurat consideri que cap de les creacions presentades a una determinada categoria reuneix un mínim de qualitat, el premi es podrà declarar desert.
 
SELECCIÓ I ELECCIÓ

Les propostes guanyadores es faran públiques a partir del 16 de febrer de 2009. La UdL pot introduir a les propostes guanyadores les modificacions i incorporacions que consideri oportunes per obtenir el producte final.

PREMIS

Les obres guanyadores rebran un premi de 300 euros per adquirir llibres, música, material educatiu o informàtic, a més d’un premi sorpresa que donarà l‘oportunitat de viure una experiència inoblidable. Les obres guanyadores es donaran a conèixer en l’acte de lliurament dels premis, que tindrà lloc a partir del 16 de febrer de 2009.

PROPIETAT DE LES OBRES

Les obres premiades seran copropietat de la UdL. Els autors conservaran la propietat intel·lectual dels treballs premiats.

Els autors autoritzen la UdL a publicar i difondre els treballs guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns. En qualsevol cas, en la difusió s’indicaran el nomde l'autor o dels autors i, si escau, el nom del centre de secundària al qual pertanyen. Els autors cedeixen a la Universitat de Lleida els drets de reproducció, distribució i comunicació pública del treball premiat.

La cessió dels drets d’explotació no és de forma exclusiva i es permet a l’autor o autora l’e xplotació de l’obra per ell mateix o cedir-la a tercers, sempre que faci constar que ha estat objecte d’un premi de la Universitat de Lleida. La UdL també es reserva el dret d’adaptació de la proposta guanyadora i la seua aplicació a altres materials de promoció.

RECOLLIDA DELS TREBALLS NO PREMIATS

Els treballs no premiats es podran recollir en el Servei d'Extensió Universitària de la Universitat de Lleida fins al 27 de febrer de 2009. Passada aquesta data no es retornarà cap dels treballs. Si una vegada vençut aquest termini no han estat retirats, els organitzadors dels premis entendran que els seus autors hi renuncien.Coneix la UdL


IMPRÉS DE PARTICIPACIÓ
       (Centres Secundària)

IMPRÉS DE PARTICIPACIÓ
       (Comunitat Universitària)


Servei d'Extensió Universitària
Punt d'Informació i Orientació
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 902 507 205
Fax 973 003 591
pdi@seu.udl.cat
Punt d'Informació: 902 507 205 / pdi@seu.udl.cat

print enrera pujar

   Darrera modificació: