Oficina d'Assistència en Matèria de Registres (OAMR)

 Descarregar pdf

Podeu consultar els horaris de l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres i del Registre Electrònic en  la  Resolució 3/2020 de 3 de juliol de 2020, de la Secretària General de la Universitat de Lleida, per la qual es fan públics els horaris i sistemes d’accés del registre electrònic i l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registres de la Universitat de Lleida

 

 IMPORTANT:

Els dies 28 i 29 de setembre ( Festa Institucional de la UdL i Festa Major de Lleida respectivament) la Oficina d'Assistència en Matèria de Registres romandrà tancada.

 

Altres sistemes d'accés i comunicació: La presentació de sol·licituds també es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i a partir del 2 d'octubre de 2020, aquests llocs seran els que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Per qualsevol dubte podeu contactar al correu: sg.secretaria@udl.cat

 

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida
Secretaria General
sg.secretaria@udl.cat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
Tel. +34 973 70 23 52
Fax +34 973 70 20 99 .

 
   Darrera modificació: