Actualitat de l'Institut de Llengües

Exàmens acreditatius oficials

Consulteu els terminis de matriculació, les dates d'exàmens, preus...

ANGLÈS

B1 i B2 CertACLES

Multinivell TOEIC

ALEMANY

Goethe-Zertifikat A1, A2 i B1 (examen modular)

FRANCÈS

DELF B1 i DELF B2

ITALIÀ

CELI 2 (B1) i CELI 3 (B2)

XINÈS

HSK i YCT

 

 

Llengües a l'estiu 2019

De l'1 al 23 de juliol de 2019

Anglès A2, B1, B2.1 i B2.2 (110 hores)

Italià A1 (110 hores)

Català C2 (80 hores)

De l'1 al 12 de juliol de 2019

Introducció a la llengua i la cultura xineses (40 hores)

Proves de nivell maig i juny 2019

El dilluns, de 16.30 a 18 h i el dimarts, de 9 a 12 h

Campus de Cappont, carrer de Jaume II 67, aula 0.12

Curs d'Introducció a la llengua i la cultura xinesa

Campus Jove Itinera

 

Del 25 al 28 de juny, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Durada: 20 hores

Destinataris: Estudiantat de 3r i 4t d'ESO, els dos cursos de Batxillerat i del Cicle Formatiu de Grau Superior.

Més informació: http://www.ice.udl.cat/ca/

 

Convocatòria de l'examen SIELE d'espanyol

31 de maig de 2019

L'Institut de Llengües organitza la convocatòria de l'examen SIELE d'espanyol.

Què és l'examen SIELE? És una prova que certifica el grau de domini de l'espanyol a través de mitjans electrònics.

Data: 31 de maig de 2019

Per a més informació i inscripció: https://siele.org/

Actualització taules sobre certificats i títols acreditatius de llengües

DOGC Núm. 7868, 6 de maig de 2019

 

Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d'una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, segons el MERC del Consell d'Europa.

Taula d'escoles i centres d'altres països acreditats pel Departament d'Ensenyament.

Més informació sobre l'acreditació d'una tercera llengua: http://www.udl.cat/B2

Programa d'ajuts Parla 3

Convocatòria d'ajuts per promoure la formació i l'acreditació de terceres llengües

Acaba de sortir publicada la convocatòria d'ajuts per promoure la formació i l'acreditació de terceres llengües, curs 2018-19.

Trobareu tota la informació a la web de l'AGAUR.

 

Convocatòries d'ajuts de l'IL 2019

- Convocatòries d'ajuts per a la correcció de materials docents en català i en anglès. Curs 2019/20

- Convocatòria d'ajuts per a la revisió lingüística d'articles d'investigació en anglès. 2019

- Convocatòries d'ajuts per a la correcció de tesis doctorals en català i en anglès. 2019

 

Convocatòries CCSE 2019

Convocatorias CCSE 2019

Nou curs de preparació! / ¡Nuevo curso de preparación!

Convocatòries de 2019 dels DELE

Convocatorias de 2019 de los DELE

Ja podeu consultar les convocatòries dels DELE 2019 de l'Instituto Cervantes

La UdL organitza les de / La UdL organiza las de:

febrer/febrero, maig/mayo, octubre, novembre/noviembre