La UdL en xifres i rànquings

Català | Castellano | English

Carregant el reproductor...

DOCÈNCIA (curs 2017/18)
7 facultats i escoles
3 centres adscrits
31  graus
13 dobles titulacions
3  graus de centres adscrits
36  màsters universitaris
5  màsters universitaris de centres adscrits
12  programes de doctorat
6  programes de doctorat amb menció de excel·lència
52  màsters propis
17 postgraus
16  cursos d'expert universitari
26  cursos d'especialista
77  cursos de formació continuada

ALUMNAT
 Estudiants 2017/18 12.538 5.339 H 7.199 D
 Estudiants en programes oficials 2017/18 10.413 4.439 H  5.974 D
 Estudiants en programes propis 2017/18 2.125 900 H 1.225 D
 Estudiants de grau i cicles 2017/18 8.740 3.713 H  5.027 D
 Estudiants de màster 2017/18 1.125 495 H 630 D
 Estudiants de doctorat 2017/18 548 231 H 317 D

TAXES DE RENDIMENT DOCENT
4'79  anys de durada mitjana dels estudis de grau 2016/17 5'00 H  4'67 D
1'65  anys de durada mitjana dels Estudis de màster 2016/17 1'87 H  1'49 D
83'09%  de rendiment en els graus 2016/17 77'73% H  86'72% D
92'53%  de rendiment el els màsters 2016/17 92'47% H  92'57% D
62'73%  de graduació en els graus 2016/17  -  -
52'54%  de graduació en els graus en el temps previst 2016/17  -  -
73'32%  de graduació en els màsters 2016/17  -  -
72'16%  de graduació en els màsters en el temps previst 2016/17  -  -
91'24%  d'eficiència en els graus 2016/17 88'5% H  92'77% D
97'31%  d'eficiència en els màsters 2016/17 96'73% H  97'80% D
7'7  de satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda (1-10) 2016/17  -  -
7'5  de satisfacció dels estudiants amb el professorat (1-10) 2016/17  -  -
81'70%  d'inserció laboral dels graduats 2016/17 81'50% - 81'80% -

 

ALUMNAT TITULATS
 Totals titulats (grau, cicles, màster i doctorat) 2016/17 2.116 841 H  1.275 D
 Titulats de grau i cicles 2016/17 1.327 519 H  808 D
 Titulats de màster 2016/17 669 275 H  394 D
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2016/17 3.353 1.011 H 2.342 D
 Tesis 2016/17 120 47 H 73 D
 
RECERCA (any 2016)
11.331.550  € d'ingressos en recerca  -  -
8.466.199  € de finançament competitiu captat  -  -
2.865.351  € de finançament no competitiu captat  -  -
1.618*  publicacions científiques 748 H 1.111 D
110  grups de recerca consolidats - -
238  becaris de recerca 141 H 97 D
148  investigadors en formació 89 H 59 D
5  instituts i centres de recerca propis - -
4  centres tecnològics i d'innovació  -  -
919*  articles publicats en revistes científiques 625 H  447 D
18  càtedres universitat-empresa (2018) - -
*   La suma d'homes i dones és major pel nombre d'autors de cada article.
 
ACTIVITAT INTERNACIONAL (curs 2017/18)
1.406  estudiants de nacionalitat estrangera 535 H  871 D
827  estudiants estrangers de grau 292 H  535 D
131  estudiants estrangers de màster 61 H  70 D
125  estudiants estrangers de doctorat 65 H  60 D
323  estudiants entrants en programes de mobilitat (2016/17) 117 H  206 D
316  estudiants sortints en programes de mobilitat (2016/17) 129 H  187 D
340  convenis amb universitats i altres institucions estrangeres (2016)   -  -
4  convenis internacionals de doble titulació    -  -
46  estudiants estrangers del programa Study Abroad 8 H  38 D
8  xarxes internacionals amb participació de la UdL (2018)   -  -
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2018)
1.197  membres del personal docent i investigador 642 H  555 D
26  nombre PDI Estranger 12 H  14 D
54%  PDI Doctor 61% H 47% D
27%  PDI Funcionari 60% H 40% D
807,5  personal docent ETC 445,4 H 362,1 D
482  professors permanents 289 H 193 D
647  investigadors 343 H 304 D
544  personal d'administració i serveis 152 H  392 D
502,4  personal d'administració i serveis ETC 146,6 H  355,8 D
 
RECURSOS MATERIALS (2018)
118.371  m² de superfície construïda
405.989  volums a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
408  places en col·legis majors/residències
84'8  milions d'€ de pressupost
 
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS

ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018

  • Food Science & technology: posició 41
  • Agricultural Sciencies: posició 101-150
  • Veterinary Sciences: posició 101-150
  • Energy Science & Engineering: posició 301-400
QS World University Rankings by subject 2017:
  • Food Science and Technology: lloc 40 de 300 ranquejades mundialment.
  • Agricultural Sciences: posició 101-150 de 500 ranquejades mundialment.
  • Veterinary Sciencies: posició 101-150 de 200 ranquejades mundialment.

National Taiwan University Ranking 2017:

  • Agriculture: 296
  • Agriculture Sciences: 89
Segona universitat més influent del món en Ciència i Tecnologia dels Aliments segons l'Informe de Thomson Reuters  sobre l'estat de la innovació al 2015 en base a les publicacions a Web of Science.
Desena universitat de l'Estat en Recerca i Primera en Pràctiques en empreses del territori segons l'Informe del Rànquing CYD de 2018 / La UdL, líder en pràctiques en empreses del territori.
Primera universitat de l'Estat en lideratge d'excel·lència investigadora en l'àrea d'agricultura i ciències biològiques, segons l'anàlisi ICONO (observatori espanyol de la I+D+i ) de la FECYT, 2016.
Quarta universitat de l'Estat en productivitat i impacte de les publicacions científiques en ciències agrícoles segons el National Taiwan University Ranking (NTU Ranking) de 2014.
Tercera universitat de l'Estat en docència i sexta en recerca segons l'U-Ranking 2017.
Primera universitat de l'Estat pel que fa als estudis d'empresarials i economia segons el primer rànquing mundial d’universitats de la Comissió Europea (U-Multirank 2014).
   Darrera modificació: