Institucions i Empreses

Universitat de Lleida

 

Servei d'Economia


En aquest apartat trobareu totes les accions que faran possible la gestió dels vostres tràmits en l'àmbit econòmic.

Perfil del contractant (procediments iniciats desprès del 15/5/11).

Per accedir als procediments iniciats abans del 15/5/11, entreu aquí.

Factura electrònica 

Portal del proveïdor: Alta d'un nou usuari i Accés al portal

Formació Dual


La formació Dual es basa en l'alternança d’aprenentatges entre l’entorn acadèmic i professional de manera coordinada per a l’adquisició de competències. Es tracta d'una modalitat formativa en la què el centre/empresa i la universitat es coresponsabilitzen de la formació de l’aprenent. L’aprenent alterna entre el centre educatiu i l’empresa, es forma treballant i aprèn a l’aula, en una contínua retroalimentació.

Accediu a la pàgina www.dual.udl.cat per trobar tota la informació sobre com implementar la Formació Superior Dual a la vostra empresa o entitat. 

Fundació Universitat de Lleida


La Fundació Universitat de Lleida és una organització sense ànim de lucre que, per voluntat de la Universitat, es planteja assolir objectius d’interès general, els beneficiaris dels quals són la comunitat universitària i la societat. Entre els objectius d’interès general de la Fundació hi ha promoure les relacions entre la Universitat de Lleida i l’entorn socioeconòmic i cultural, fomentant la recerca científica, humanística i tècnica; així com la innovació tecnològica, en relació amb les empreses i el desenvolupament de la societat.

Oficina de Suport a l'R+D+I


A través de l'Oficina s'ofereixen els Serveis Cientificotècnics (SCT) a totes les institucions i empreses que ho sol·licitin. També s'hi pot trobar el Trampolí Tecnològic de la UdL, una unitat de suport a la creació d'empreses de base tecnològica i negocis innovadors i a l'explotació de la propietat intel·lectual i industrial; així com la Xarxa TECNIO de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica, constituida per unitats i grups de recerca de la UdL amb capacitat per prestar serveis d'innovació tecnològica a les empreses.

Pràctiques Acadèmiques Externes


Aquestes pràctiques resulten una destacada oportunitat per establir relacions entre el món empresarial i la Universitat. La incorporació d'estudiants en pràctiques, la relació amb els Centres i el seu professorat, esdevenen una bona ocasió per recollir innovacions, intercanviar coneixements i compartir les experiències d’ambdues parts.

Accediu a la pàgina Pràctiques Acadèmiques Externes per trobar tota la informació respecte als procediments, normatives i com vincular-vos com a entitat col·laboradora. 

Servei d'Informació i Atenció Universitària (SIAU)


Les empreses interessades a fer servir la Borsa de Treball de la UdL- Portal de Treball i Pràctiques per trobar professionals formats poden accedir-hi de manera gratuïta.