Contacte

Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues

índextwitter

 

Horari de la Secretaria

Del dilluns al divendres, de 9.30 a 14 h i el dimarts, de 15.30 a 17.30 h

 

Horario de la Secretaría

De lunes a viernes, de 9.30 a 14 h y el martes, de 15.30 a 17.30 h

 

Opening times

From Monday to Friday, from 9.30 to 14 h and Tuesday, from 15.30 to 17.30 h