Descarregar Pdf

Campus del Rectorat

El campus del Rectorat, antic seminari diocesà, és un edifici del segle XIX ubicat a la Rambla d'Aragó que acull els òrgans de govern i la majoria de serveis generals de la UdL, així com la Facultat de Lletres. L'edifici del Rectorat, acompanyat de potents equipaments culturals veïns, ja constitueix en l'imaginari dels ciutadans una peça fonamental de la ciutat, arrelada físicament i visualment i ostentadora d'una centralitat d'abast territorial. El barri es caracteritza per la difusió d'activitats especialitzades orientades cap als estudiants i el públic universitari (copisteries, llibreries, restauració, etc), per l'existència a les proximitats d'algunes residències per a estudiants i per una concentració notable d'habitatges de lloguer destinats als mateixos.

Plànols de situació

   Darrera modificació: