Comissions no delegades del Consell de Govern

 Descarregar Pdf

1. Comissió de Personal Acadèmic
2. Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència
3. Comissió de Cooperació Internacional
4. Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat
5. Comissió de Cultura
6. Comissió Política Lingüística
7. Comissió de Seguiment del Document de Política de Personal Acadèmic
8. Comissió de Medi Ambient
9. Comissió de Publicacions
10. Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU)
11. Comissió de Formació Contínua

 


Comissió de Personal Acadèmic (art. 134 dels Estatuts de la UdL)

President:
Sr. Carles Capdevila Marqués, Vicerector de Personal Acadèmic
Fins a 9 representants del personal acadèmic:
Sr. José A. Martínez Casasnovas
Sra. Joan Busqueta Riu
Sra. Laura Salamero Teixidó
Sra. Montserrat Casanovas Català
Sra. Rosa M. Soler Tatché
Sr. Francesc J. Rubí Carnacea
Sra. Mercè Sala Ríos
Sra. Rosa Maria Gil Iranzo
Sr. Jerôme Barrau
2 representants de l'estudiantat:
Vacant
Vacant
1 representant del PAS:
Sra. Teresa Parache Maurin
1 representant de la JPA:
Sr. Carlos José Ansótegui Gil
1 representant del Comitè d'Empresa:
Sr. Daniel Chemisana Villegas
1 representant del Personal Acadèmic en Formació:
Sra. Laura Salamero Teixidó
 

Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència (art. 99 dels Estatuts de la UdL)

President/a:
Sr. Francisco García Pascual, Vicerector de Docència
Vocals:
Sr. Fernando Badia Pascual, Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
Sra. Maria Nieves Vila Rubio, Vicerectora d'Estudiants
7 representants del personal acadèmic dels diferents centres:
Sr. Antonio Michelena Bárcena, ETSEA
Sra. Sofia Isus Barado, Fac. Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Francisco Jose Giné de Solà, Escola Politècnica Superior
Sr. Pere Enciso Rodríguez, Fac. Dret, Economia i Turisme
Sra. Mª José Vilalta Escobar, Fac. Lletres
Sra. Judith Roca Llobet, Fac. Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Manuel Portero Otín, Fac. Medicina
7 representants de l'estudiantat elegits pel Consell de l'Estudiantat:
Sr. Roger Brufau Vilella, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Laura Sánchez Sánchez, Fac. de Medicina
Sr. Esteve Junqué Feixas, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Pol Lopez Adell, Fac. de Lletres
Sra. Olga Mellado Fau, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Joana Temistanjioglus San José, Fac. de Dret, Economia i Turisme
Sra. Mieria Romeu García, ETSEA
1 representant de la JPA, amb veu i sense vot
Sr. Joan Ignasi Rosell Urrutia

print enrera pujar

Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

President/a:
Sra. Astrid Ballesta Remy, Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
1 representant del Centre de Cooperació Internacional:
Sr. Francisco Javier Pelegrí Viaña
1 representant de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Joan Pere Enciso Rodríguez
1 representant de l'Escola Politècnica Superior
Sra. Lídia Rincon Villareal
1 representant de la Facultat de Lletres
Sr. Carles Salazar Carrasco
1 representant de l'ETSEA
Sra. Francisca Santiveri Morata
1 representant de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Pilar Quejido Molinero
1 representant de la Facultat de Medicina
Sra. M. Ángels de la Torre
1 representant de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Alvaro Alconada Romero
1 representant de l'estudiantat:
Sra. Almudena Rueda Gomariz
1 representant del PAS:
Sr. Francecs Català Alòs

Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat

President/a:
Sra. Astrid Ballesta Remy, Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Secretari/ria:
Sr. Josep M. Martí Ribelles (Tècnic de l'ORI)
Coordinador/a de la Facultat de Lletres:
Sr. Carles Salazar Carrasco
Coordinador/a de la Facultat de Medicina:
Sra. M. Angels de la Torre Ruiz
Coordinador/a de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social:
Sra. Montserrat Casasnovas Català
Coordinador/a de la Facultat de Dret, Economia i Turisme:
Sr. Manuel Plana Farran
Coordinador/a de l'Escola Politècnica Superior:
Sr. Cristian Solé Cutrona
Coordinador/a de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia:
Sr. Francesc Valenzuela Pascual
Coordinador/a de l'ETSEA:
Sra. Isabel Odriozola Serrano
2 representants de l'Estudiantat:
Vacant
Sra. Clàudia Rodríguez
1 representant del PAS:
Sra. Stella M. Miret Alberich

print enrera pujar

Comissió de Cultura (art. 11 del Reglament del Consell de Govern)

President/a:
Sr. Joan Biscarri Gassió, Vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària
1 representant de cada centre de la UdL:
Sr. Vicente Medina Piles, ETSEA
Sr. David Aguilar Camaño, Facultat d'Eduació, Psicologia i Treball Social
Sra. Núria Camps Mirabet, Fac. Dret, Economia i Turisme
Sra. Margarita Moltó Aribau, Escola Politècnica Superior
Sra. Judith Roca Llobet, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Carles Salazar Carrasco, Fac.de  Lletres
Sr. Francesc Abella Pons, Fac. de Medicina
1 representant del PAS:
Sr. Alfred Iniesta Romero
2 representants de l'estudiantat:
Sr. Gerard Potau Cots
Vacant

Comissió de Política Lingüística (disp. add. 2a dels Estatuts de la UdL)

President/a:
Sra. Maria Nieves Vila Rubio, Vicerectora d'Estudiantat
Representant de l'Institut de Llengües:
Sra. Marta Giné Janer, Directora
Vicerectors/res:
Sra. Astrid Ballesta Remy, Vierectora de Relacions Internacionals i Coorperació
Sr. Carles Capdevila Marqués, Vicerector de Personal Acadèmic
Sr. Francisco García Pascual, Vicerector de Docència
Sr. Jaume Puy Llorens, Vicerector de Recerca
Representant de l'Àrea de Formació del Professorat de la UdL:
Sr. Joaquim Reverter Masià
Representants dels centres:
Sra. Montserrat Casanovas Català, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Rosa M. Soler Tatché, Fac. de Medicina
Sra. Carme Figuerola Cabrol, Fac. de Lletres
Sr. Joan Blanco Blanco , Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Teresa Grau Montaña, EPS
Sr. Alvaro Aunós Gómez, ETSEA
Sr. Jaume Codina Mejón, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Alfredo Joven Pérez, Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Sr. Ramón Borjabad Bellido, Escola Universitària de Relacions Laborals
Representant del Centre de Formació Contínua:
Dr. Fidel Molina Luque
Tres membres del Personal Acadèmic experts en Llengües:
Sr. Xavier Terrado Pablo, Facultat de Lletres
Sr. Josep M. Cots Caimons, Facultat de Lletres
Sr. Joan Julià Muné, Facultat de Lletres
Dos Representants del PAS:
Sra. Núria Canadell Graell, PAS Funcionari
Sr. Manuel  Conejo Rodríguez, PAS Laboral
Representants de l'estudiantat:
Vacant
Vacant
Coordinador tècnic de l'Institut de Llengües:
Sr. Josep Enric Teixidó Pujol, Secretari

print enrera pujar

Comissió de Seguiment del Pla de Dedicació Acadèmica del Professorat

President/a:
Sr. Carles Capdevila Marqués, Vicerector de Personal Acadèmic
Secretari/a:
Sra. Mariona Farré Perdiguer, Adjunta al Vicerectorat de Personal Acadèmic
Vocals:
Sr. Francisco García Pascual, Vicerector de Docència
Sr. Jaume Puy Llorens, Vicerector de Recerca
Sr. Fernando Badia Pascual, Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
Sr. Albert Sorribas Tello, Vicerector de Política Científica i Tecnològica
2 representants dels Caps d'Estudis:
Sra. Maite Grau Montaña
Sra. Montserrat Gea Sánchez
5 representants dels Directors de Departament:
Sr. Eduard Cristòbal Fransi
Sr. Enric Llurda Giménez
Sr. Xavier Gómez Arbonés
Sra. Maria Carmen Jové Deltell
Sr. Yolanda Soria Villalonga
1 representant de l'Estudiantat:
Vacant
1 representant de la JPA:
Sra. Rosa Maria Gil Iranzo
1 representant del PAS:
Sra. Montserrat Comella Roigé

Comissió de Medi Ambient

President/a:
Sr. Jesus Claudio Avilla Hernández, Vicerector de Campus
6 representants del Personal Acadèmic:
Sra. Judith Janés Carulla, Dept. de Pedagogia i Psicologia
Sra. Ruth Garcia Jiménez, Dept. d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. David Bars Cortina, Dept. de Medi Ambienti i Ciències del Sòl
Sra. Carme Iglesias Rodríguez, Dept. Enginyeria Afroforestal
Sra. Anna Espart Herrero, Dept. d'Infermeria i Fisioteràpia
Vacant
6 representants del PAS
Sr. Francesc Català Alòs
Sra. M. José Monné Florensa
Sr. Ricard Vicente Martínez
Sra. Rosa Marta Granero Murgades
Sr. Fernando Villa Estabaranz
Sr. Manuel Conejo Rodríguez
2 representants de l'Estudiantat:
Sr. Dídac Montero Sales
Vacant
El/la Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UdL:
Sra. Eva Escuer Camañes
El/la Coordinador/a tècnic/a dels Serveis Comunitaris:
Sra. Caterina Ticó Campillos
Cap de l'Oficina Tècnica d'Infraestructures:
Sr. Néstor Vallejo Sabanes
1 representant d'altres Administracions Públiques en temes de Medi Ambient:
Sra. Esther Fanlo, gerent de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Lleida
1 representant de la Gerència:
Sra. Mariona Capdevila BargallóComissió de Publicacions

President/a:
Sr. Joan Biscarri Gassió,Vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària
Sr. Eduard Gregori López, Escola Politècnica Superior
Sra. Judith Roca Llobet, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Xavier Pons Domènech, ETSEA
Sra. Carme Piñol Felis, Facultat de Medicina
Sr. Josep M. Fontanellas Morell, Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Flocel Sabaté Curull, Facultat de Lletres
Sr. Àngel Blanch Plana, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Dr. Fidel Molina Luque, ICE
Secretari: Sr. Xavier de Castro Fresnadillo, coordinador del Servei de Publicacions.


Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universtiària (CIOPU)

President/a:
Vicerector/a d'Estudiants
Sra. Neus Vila Rubio
Servei d'Informació i Atenció Universitària:
Sra. Margarida Serveto Puig
Adjunt al Vicerectorat d'Estudiants:
Sr. Fernando Guirado Fernández
Un o una representant de cada centre propi de la Universitat de Lleida:
Sra. Carme Figuerola Cabrol, degana de la Facultat de Lletres
Sr. Gabriel Pérez Luque, Sotsdirector de l'Escola Politècnica Superior
Sra. M. José Puyalto Franco, degana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme
Sr. Joan Blanco Blanco, degà de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Jordi Graell Sarlé, Sotsdirector de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Sra. Rosa Soler Tatché, degana de la Facultat de Medicina
Sr. Carles Alsinet Mora, degà de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Un o una representant del Centre de Formació Continuada de la Universitat de Lleida:
Sr. José Manuel Alonso Martínez
Un o una estudiant representant del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida:
Vacant
Un o una  representant del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de Lleida:
Sra. Núria Canadell Graell
Un o una representant de cada dentre adscrit a la Universitat de Lleida:
Sr. Ramon Borjabad Bellido, director de l'Escola Universitària de Relacions Laborals
Sr. Alfredo Joven Pérez, director de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya a Lleida
Sra. M. del Pilar Leal Londoño, Escola Universitària de Turisme OSTELEA
Representant de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida:
Sra. Meritxell Morera i Toldrà.

 

Comissió de Formació Contínua

Composició: Art. 26 Reglament Formació Contínua

President/a:
1 persona titular del Vicerectorat amb competències de Docència:
Sr. Francisco García Pascual, Vicerectorat de Docència
1 persona titular del Vicerectorat amb competències en Planificació, Innovació i Empresa:
Sr. Fernando Badia Pascual
1 persona titular del Centre de Formació Contínua:
Sr. Carles E. Florensa Tomàs
1 persona titular de la subdirecció del Centre de Formació Contínua, Cap d'Estudis Propis i Formació Contínua:
Sr. José M. Alonso Martínez
1 persona representant de cada centre docent:
Sra. Núria Camps Mirabet
Sr. Gabriel Pérez Luque
Sr. Carles Alsinet Mora
Sra. Rosa M. Martí Laborda
Sr. Francesc Rubí Carnacea
Sr. Jordi Graell Sarlé
Sr. Ramon Borjabad Bellido (Escola Universistària de Relacions Laborals)
Sra. Conxita Duran (Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, INEFC Lleida)
Sra. Gema Sotoca (Escola Universitària de Turisme OSTELEA)
1 persona que exerceix de cap de negociat acadèmic de Formació Contínua, que podrà actuar com a secretari/a de la comissió:
Sra. Beatriz Roigé Ollé
1 persona tècnica del Centre de Formació Contínua, que actuarà per defecte com a secretari/a de la comissió:
Sr. Enric Escribà Vidal
2 persones de l'estudiantat de la UdL, preferentment de postgrau:
Vacant
Vacant

 

 

 

 

print enrera pujar

  

   Darrera modificació: