Programa d'Activitats Conjuntes UdG-UdL-URV. LLEIDA

 Descarregar pdf

Cultura, Esport i Festes a Lleida/ Cultura, Deporte y Fiestas en Lleida/ Culture, Sport and Local Festivities in Lleida (10 -11 maig/mayo/May)


 

PROGRAMA/PROGRAMME
 • Dia 09: Divendres/viernes/Friday: Tarragona and Girona students arrival to Lleida (if you come together there will be someone waiting for you)
  • Dia 11: Domingo/diumenge/Sunday
   • Disfruteu de les festes majors per Lleida-Disfrutad de las fiestas mayores en Lleida-enjoy the local festivities
   • Tan aviat estigui el programa el trobareu AQUÍ
   • Tan pronto esté el programa lo encontraréis AQUÍ
   • As soon as the programme will be available HERE

PREU/PRECIO/COST: 40€ (Inclou-Incluye-Includes)
 • Viatge/viage/trip: Lleida-Taüll-El Pont de Suert-Lleida
 • Entrades/entradas/tickets: Esglésies Romàniques/Iglesisas Románicas/ Romanesche Churches
 • Visita guiada en català/ visita guiada en catalán/guided visit in Catalan
 • Rafting
 • Sopar/cena/dinner: menú
 • Allotjament/Alojamiento/Accommodation: nits/noches/nights de 9-10  y 10-11 (maig/mayo/May) Estudiants de Tarragona i Girona/Estudiantes de Tarragona y Girona/Students from Tarragona and Girona

REGISTRA'T/REGISTRARSE/SIGN UP

L'única marera d'inscriure's és mitjançant aquest correu electrónic/La única manera de apuntarse es mediante este correo electrónico/The only way of signing up is using this email.
Instruccions/ Instrucciones/Instructions
- Un correu per estudiant-un correo por estudiante-an electronic mail per each student!!!
- Dades obligatòries-datos obligatorios-compulsory detalis
    * Nom i cognoms- nombre y apellidos- name and family name
    * ID-passaport
    * Universitat on estàs fent l'estada-universidad donde estás haciendo la estancia-university where you are staying


ESTUDIANTS DE GIRONA CONTACTEU AMB L'ORE-ESTUDIANTES DE GERONA CONTACTAR CON LA ORE-GIRONA'S STUDENTS SHOULD CONTACT ORE


Hi ha 18 places per cada universitat/hay 18 plazas por universitat/there is room for 18 students for each university

Ompliu totes les dades demanades-Rellenar todas los datos solicitados-Fill in all details requested.
   Darrera modificació: