Concursos PAS

 

BORSES DE TREBALL

 

Resolució 26/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de maig de 2019

Termini de presentació

04 de juny de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 24/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de maig de 2019

Termini de presentació

27 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 25/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X16046) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de maig de 2019

Termini de presentació

23 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 23/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de maig de 2019

Termini de presentació

22 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 3/2019 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de Cap de Planificació de Serveis TIC (personal laboral, grup L1) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 de maig de 2019

Termini de presentació

31 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 22/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 d'abril de 2019

Termini de presentació

15 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 21/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 d'abril de 2019

Termini de presentació

15 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 20/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N19008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 d'abril de 2019

Termini de presentació

14 de maig de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 19/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 d'abril de 2019

Termini de presentació

25 d'abril de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 17/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18034) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

3 d'abril de 2019

Termini de presentació

17 d'abril de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 18/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de març de 2019

Termini de presentació

9 d'abril de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 16/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de març de 2019

Termini de presentació

8 d'abril de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 15/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 0000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 de març de 2019

Termini de presentació

8 d'abril de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 14/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X12014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de març de 2019

Termini de presentació

22 de març de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 13/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de febrer de 2019

Termini de presentació

18 de març de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 12/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C19010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de febrer de 2019

Termini de presentació

14 de març de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 11/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 de febrer de 2019

Termini de presentació

13 de març de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 10/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 030211) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de febrer de 2019

Termini de presentació

8 de març de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 9/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de febrer de 2019

Termini de presentació

28 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 8/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17012) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de febrer de 2019

Termini de presentació

28 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 7/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 de febrer de 2019

Termini de presentació

21 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 6/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C17050) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2019

per error i tal com es reflecteix en l'etauler on diu 23 de gener de 2019 ha de dir 28 de gener de 2019

Termini de presentació

12 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 1/2019 CL, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de gener de 2019

Termini de presentació

25 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 1/2019 CO, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés per a l'escala de gestió de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, per cobrir dos llocs de treball de l'àmbit Igualtat de gènere (1/2019 CO) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de gener de 2019

Termini de presentació

25 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 2/2019 BL, de convocatòria d’un procés selectiu per a l’ampliació de la borsa de treball de tècnic/a de sistemes (personal laboral, grup L2) de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2019

Termini de presentació

20 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 5/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2019

Termini de presentació

6 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 4/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de gener de 2019

Termini de presentació

6 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 1/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C18015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de gener de 2019

Termini de presentació

5 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 1/2019 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de tècnic/a Cooordinador/a de la Unitat Quirúrgica Docent de Torrelameu (personal laboral, grup 1) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de gener de 2019

Termini de presentació

18 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 3/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302KH) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de gener de 2019

Termini de presentació

1 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 2/2019, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18025) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de gener de 2019

Termini de presentació

1 de febrer de 2019

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió d'un lloc de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (6/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

3 de gener de 2019

Termini de presentació

31 de gener de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 53/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18030) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de desembre de 2018

Termini de presentació

8 de gener de 2019

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (4/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

14 de desembre de 2018

Termini de presentació

16 de gener de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 52/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z000000 0302 11) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

12 de desembre de 2018

Termini de presentació

28 de desembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 51/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P18001) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

12 de desembre de 2018

Termini de presentació

28 de desembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 50/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

12 de desembre de 2018

Termini de presentació

28 de desembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 2/2018 BL, de convocatòria d'un procés selectiu per a la creació de la borsa de tècnic/a Especialista en Microbiologia i Higiene (personal laboral, grup 3) de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 de desembre de 2018

Termini de presentació

11 de gener de 2019

Seguiment

 

 

Resolució 49/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18030) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 de desembre de 2018

Termini de presentació

19 de desembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix mitjançant el sistema de trasllat i promoció interna (3/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

28 de novembre de 2018

Termini de presentació

31 de desembre de 2018

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral indefinit de la Universitat de Lleida (2/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

17 de maig de 2018

Termini de presentació

14  de juny de 2018

Seguiment

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: