Concursos PAS

 

BORSES DE TREBALL  

 

 

Resolució 35/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18025) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 de juny de 2018

Termini de presentació

4 de juliol de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 32/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00016) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de juny de 2018

Termini de presentació

19 de juny de 2018

Seguiment

 

Resolució 31/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 11) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

1 de juny de 2018

Termini de presentació

15 de juny de 2018

Seguiment

 

Resolució 30/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

29 de maig de 2018

Termini de presentació

12 de juny de de 2018

Seguiment

 

Resolució 29/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N18019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de maig de 2018

Termini de presentació

5 de juny de de 2018

Seguiment

 

Resolució 28/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C18015) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de maig de 2018

Termini de presentació

31 de maig de 2018

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de llocs de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral indefinit de la Universitat de Lleida (2/2018 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

17 de maig de 2018

Termini de presentació

14  de juny de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 27/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de maig de 2018

Termini de presentació

23 de maig de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 26/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 NC) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

2 de maig de 2018

Termini de presentació

17 de maig de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 25/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 d'abril de 2018

Termini de presentació

10 de maig de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 24/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

25 d'abril de 2018

Termini de presentació

10 de maig de 2018

Seguiment

 

 

Resolució per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés a l'escala tècnica de la Universitat de Lleida, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, per cobrir el lloc de treball de cap de servei de l'Arxiu (1/2018 CO)

Publicació DOGC

Data de publicació

18 d'abril de 2018

Termini de presentació

8 de maig de 2018

Seguiment

 

Resolució 23/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 21) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 d'abril de 2018

Termini de presentació

23 d'abril de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 22/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X13004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

11 d'abril de 2018

Termini de presentació

23 d'abril de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 21/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte S17039) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de març de 2018

Termini de presentació

3 d'abril de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 20/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 21) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de març de 2018

Termini de presentació

3 d'abril de 2018

Seguiment

 

Resolució 19/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de març de 2018

Termini de presentació

26 de març de 2018

Seguiment

 

Resolució 18/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17030) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de març de 2018

Termini de presentació

26 de març de 2018

Seguiment

 

Resolució 17/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G16007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de març de 2018

Termini de presentació

26 de març de 2018

Seguiment

 

Resolució 16/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G15003)  Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de març de 2018

Termini de presentació

26 de març de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 15/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte S13028) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de febrer de 2018

Termini de presentació

5 de març de 2018

Seguiment

 

Resolució 14/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P14016) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

22 de febrer de 2018

Termini de presentació

5 de març de 2018

Seguiment

 

Resolució 13/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17019) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de febrer de 2018

Termini de presentació

26 de febrer de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 12/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de febrer de 2018

Termini de presentació

26 de febrer de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 11/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17029) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de febrer de 2018

Termini de presentació

26 de febrer de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 10/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G15004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de febrer de 2018

Termini de presentació

15 de febrer de 2018

Seguiment

 

Resolució 9/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000 0302 21) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de febrer de 2018

Termini de presentació

15 de febrer de 2018

Seguiment

 

Resolució 8/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de febrer de 2018

Termini de presentació

15 de febrer de 2018

Seguiment

 

Resolució 7/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17005) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 de febrer de 2018

Termini de presentació

15 de febrer de 2018

Seguiment

 

Resolució 6/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17005) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de gener de 2018

Termini de presentació

31 de gener de 2018

Seguiment

 

Resolució 5/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de gener de 2018

Termini de presentació

26 de gener de 2018

Seguiment

 

Resolució 4/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

16 de gener de 2018

Termini de presentació

26 de gener de 2018

Seguiment

 

Resolució 3/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte AGEN2) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de gener de 2018

Termini de presentació

19 de gener de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 2/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17023) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de gener de 2018

Termini de presentació

19 de gener de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 1/2018, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte X14038) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de gener de 2018

Termini de presentació

19 de gener de 2018

Seguiment

 

Resolució 1/2018 CR, de procés selectiu per a contractar una persona mitjançant un contracte de relleu per desenvolupar tasques com a Tècnic/a de microscòpia i citometria de flux de la Universitat de Lleida  Publicació tauler e-seu UdL

correcció errades publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de gener de 2018

Termini de presentació

29 de gener de 2018

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió d'un lloc de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral indefinit de la Universitat de Lleida (2/2017 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

29 de desembre de 2017

Termini de presentació

18 de gener de 2018

Seguiment

 

 

Resolució 54/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de desembre de 2017

Termini de presentació

27 de desembre de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 53/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de desembre de 2017

Termini de presentació

27 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 52/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de desembre de 2017

Termini de presentació

27 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 51/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G17005) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

14 de desembre de 2017

Termini de presentació

27 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 50/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17025) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de novembre de 2017

Termini de presentació

4 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 49/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16020) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de novembre de 2017

Termini de presentació

4 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 48/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de novembre de 2017

Termini de presentació

4 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 47/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15042) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de novembre de 2017

Termini de presentació

4 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 46/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17002) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de novembre de 2017

Termini de presentació

1 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució per la qual es convoca concurs públic per a la provisió d'un lloc de treball, personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral indefinit de la Universitat de Lleida (1/2017 CL)

Publicació DOGC

Data de publicació

17 de novembre de 2017

Termini de presentació

7 de desembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 45/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte 0000- 0304-projecte general serveis cientificotècnics) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de novembre de 2017

Termini de presentació

27 de novembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 44/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte C16050) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de novembre de 2017

Termini de presentació

27 de novembre de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 43/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

6 de novembre de 2017

Termini de presentació

20 de novembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 42/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte Z00000-0302-11) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 d'octubre de 2017

Termini de presentació

6 de novembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 41/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar dos contractes en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 d'octubre de 2017

Termini de presentació

6 de novembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 40/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16006) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 d'octubre de 2017

Termini de presentació

6 de novembre de 2017

Seguiment

 

Resolució 39/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

20 d'octubre de 2017

Termini de presentació

30 d'octubre de 2017

Seguiment

 

Resolució 38/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

5 d'octubre de 2017

Termini de presentació

16 d'octubre de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 37/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar quatre contractes en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de setembre de 2017

Termini de presentació

2 d'octubre de 2017

Seguiment

 

Resolució 36/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar quatre contractes en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P14051) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

13 de setembre de 2017

Termini de presentació

25 de setembre de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 35/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

6 de setembre de 2017

Termini de presentació

18 de setembre de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 34/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte N17011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

27 de juliol de 2017

Termini de presentació

7 d'agost de 2017

Seguiment

 

Resolució 33/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G16007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de juliol de 2017

Termini de presentació

3 d'agost de 2017

Seguiment

 

Resolució 32/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16007) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

21 de juliol de 2017

Termini de presentació

31 de juliol de 2017

Seguiment

 

Resolució 31/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de juny de 2017

Termini de presentació

10 de juliol de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 30/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de juny de 2017

Termini de presentació

10 de juliol de 2017

Seguiment

 

Resolució 29/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

26 de juny de 2017

Termini de presentació

6 de juliol de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 28/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17003) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de juny de 2017

Termini de presentació

26 de juny de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 27/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17017) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15  de juny de 2017

Termini de presentació

26 de juny de 2017

Seguiment

 

Resolució 26/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P14016) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7  de juny de 2017

Termini de presentació

22 de juny de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 25/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15011) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

30 de maig de 2017

Termini de presentació

9 de juny de 2017

Seguiment

 

Resolució 24/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16008) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de maig de 2017

Termini de presentació

2 de juny de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 23/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17008) Publicació tauler e-seu UdL

Anunci de correcció Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

23 de maig de 2017

Termini de presentació

2 de juny de 2017

Seguiment

 

Resolució 22/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

18 de maig de 2017

Termini de presentació

29 de maig de 2017

Seguiment

 

Resolució 21/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P14041) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de maig de 2017

Termini de presentació

29 de maig de 2017

Seguiment

 

Resolució 20/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17001) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de maig de 2017

Termini de presentació

25 de maig de 2017

Seguiment

 

Resolució 2/2017 CR, de convocatòria de procés selectiu per a contractar una persona mitjançant un contracte de relleu per desenvolupar tasques com a Tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

9 de maig de 2017

Termini de presentació

29 de maig de 2017

Seguiment

 

Resolució 19/2017 de convocatòria d’un concurs de selecció per a la formalització d’un contracte, en règim laboral per obra o servei determinat, de Tècnic/a conservador de col·leccions de plantes vives de l’Arborètum – Jardí Botànic de Lleida Dr. Pius Font i Quer (personal laboral, grup II de la Universitat de Lleida) Publicació tauler e-seu UdL

Anunci de correcció publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 d'abril de 2017

Termini de presentació

27 d'abril de 2017

Seguiment

 

Resolució 18/2017 de convocatòria d’un concurs de selecció per a la formalització d’un contracte en règim laboral, per obra o servei determinat, de jardiner/a de l’Arborètum – Jardí Botànic de Lleida Dr. Pius Font i Quer (personal laboral, grup III, per al programa  de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Anunci de correcció publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

7 d'abril de 2017

Termini de presentació

27 d'abril de 2017

Seguiment

 

Resolució 17/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 d'abril de 2017

Termini de presentació

18 d'abril de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 16/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P16022) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 d'abril de 2017

Termini de presentació

18 d'abril de 2017

Seguiment

 

Resolució 15/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P15014) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

4 d'abril de 2017

Termini de presentació

18 d'abril de 2017

Seguiment

 

Resolució 14/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P14041) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

28 de març de 2017

Termini de presentació

7 d'abril de 2017

Seguiment

 

Resolució 13/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte SCT RMN) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

17 de març de 2017

Termini de presentació

27 de març de 2017

Seguiment

 

Resolució 12/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte S16013) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

15 de març de 2017

Termini de presentació

27 de març de 2017

Seguiment

 

 

Resolució 11/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte G15004) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de març de 2017

Termini de presentació

20 de març de 2017

Seguiment

 

Resolució 10/2017, de convocatòria de concurs de selecció per a formalitzar un contracte en règim laboral per obra o servei determinat de la Universitat de Lleida (projecte P17010) Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

8 de marçe 2017

Termini de presentació

20 de març de 2017

Seguiment

 

Resolució 1/2017 BL, de convocatòria de procés selectiu per a l'ampliació de la borsa de treball d'Auxilars de Serveis i Punt d'Informació (personal laboral, grup IV) de la Universitat de Lleida Publicació tauler e-seu UdL

Data de publicació

24 de gener de 2017

Termini de presentació

13 de febrer de 2017

Seguiment

 

   Darrera modificació: