Joan Estany, porcs més saludables

 Descarregar pdf

 
Joan Estany, porcs més saludables
Càpsules de ciència | Televisió de Catalunya | 11/11/2014
 
Joan Estany, catedràtic de Producció Animal de la Universitat de Lleida.

La variant més activa d'un gen fa que els porcs tinguin un greix més saludable, menys abundant i una carn més apreciada pel consumidor. Identificar aquest gen en els individus de les granges possibilita la seva selecció i encreuament. És el procés que es coneix per millora genètica. En una comunitat com Catalunya, la principal en Espanya en quant a producció del sector porcí, aquesta millora pot tenir importants beneficis econòmics i contribuir a una dieta més sana.

   Darrera modificació: