Centres i departaments

Universitat de Lleida

 

Facultat de Lletres

  • Departament d'Anglès i Lingüística
  • Departament de Filologia Catalana i Comunicació
  • Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
  • Departament de Geografia i Sociologia
  • Departament d'Història
  • Departament d'Història de l'Art i Història Social

Facultat de Dret, Economia i Turisme

  • Departament d'Administració d'Empreses
  • Departament de Dret Privat
  • Departament de Dret Públic
  • Departament d'Economia Aplicada

Escola Politècnica Superior

  • Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial
  • Departament de Matemàtica

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

  • Departament de Didàctiques Específiques
  • Departament de Pedagogia i Psicologia

Facultat de Medicina

  • Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
  • Departament de Cirurgia
  • Departament de Medicina
  • Departament de Medicina Experimental

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

  • Departament d'Infermeria

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

  • Departament d'Enginyeria Agroforestal
  • Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
  • Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
  • Departament de Ciència Animal
  • Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
  • Departament de Química
  • Departament de Tecnologia d'Aliments

Centres Adscrits

  • Escola Universitària de Relacions Laborals
  • Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - INEFC Lleida
  • Escola Universitària de Turisme Ostelea
   Darrera modificació: