e-Arxiu

 Descarregar Pdf
PROJECTE e-ARXIU
CONCEPTES L'e-arxiu té com a objectiu donar una solució als problemes de conservació dels documents electrònics.
DIRECCIÓ Secretaria General
EQUIP Pepita Raventós (Servei d'Arxiu i Documentació)
OBJECTIU FINAL Garantir:
  • Conservació i protecció dels documents electrònics de manera segura.
  • Assegurar la validesa de les signatures electróniques incorporades als documents.
  • Garantir l'accés, la recuperació i la utilització dels documents.
ACCIONS A REALITZAR L'Agencia Catalana de Certificació (CATCert) posarà en servei una plataforma d'Arxiu adreçada a les administracions públiques catalanes per poder dipositar els documents electrònics amb les garanties descrites anteriorment. Aquesta instància de l'Arxiu serà utilitzada per les universitats públiques catalanes.
ACCIONS REALITZADES  
ESTAT DEL PROJECTE
Inici Anàlisi funcional Anàlisi tecnològica Anàlisi jurídica Disseny Validació Preproducció Producció Avaluació Millora
DATA DE FINALITZACIÓ:


OBSERVACIONS:
   Darrera modificació: