e-Factura

 Descarregar pdf
PROJECTE e-FACTURA
CONCEPTES És un document electrònic que compleix amb els requisits legals i exigibles a les factures tradicionals garantint:
  • L'autenticitat del seu origen
  • La integritat del seu contingut.
Les factures electròniques poden emmagatzemar-se, gestionar-se, intercanviar-se per mitjans electrònics o digitals.
DIRECCIÓ Gerència
EQUIP Mariona Capdevila (Àrea Econòmica)
Jordi Morillo (ASIC)
OBJECTIU FINAL La reducció dels temps de tramitació interna.
La major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.
L'estalvi d'espai i gestió més efectiva de l'arxiu. Eliminació de l'obligatorietat de disposar de les factures en paper.
ACCIONS A REALITZAR Integració a l'aplicatiu de gestió econòmica (DAEF) la recepció de les factures electròniques.
ACCIONS REALITZADES Integració per part de la Universita al sistema de facturació electrònica (efact) del Consorici AOC (signatura de Conveni).
ESTAT DEL PROJECTE
Inici Anàlisi funcional Anàlisi tecnològica Anàlisi jurídica Disseny Validació Preproducció Producció Avaluació Millora

DATA DE FINALITZACIÓ:


OBSERVACIONS:
   Darrera modificació: